Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Oferta Due diligence nieruchomości Badanie due diligence nieruchomości Poznań

Badanie due diligence nieruchomości Poznań

Ostatnio na rynku nieruchomości w Poznaniu można zauważyć wyraźny wzrost cen mieszkań, co wynika głównie z rosnącego zainteresowania inwestycją w nieruchomości, w tym także ze strony inwestorów zagranicznych. Wynika to z atrakcyjności miasta z punktu widzenia biznesowego, kulturalnego i turystycznego.

W ostatnich latach w Poznaniu powstały liczne nowe inwestycje deweloperskie, w tym nowe osiedla mieszkaniowe, biurowce oraz centra handlowe. Wzrosła też liczba ofert wynajmu mieszkań, a wraz z tym zwiększyły się także ceny najmu.

Powyższe miało wpływ na wzrastające zainteresowanie badaniem due diligence nieruchomości przed jej zakupem. Głównymi zainteresowanymi przeprowadzenia procesu są inwestorzy chcący bezpiecznie przeprowadzić transakcje zakupu nieruchomości.

Audyt prawny nieruchomości Poznań

Audyt prawny nieruchomości polega na szczegółowej analizie wszelkich aspektów prawnych danej nieruchomości, którą przeprowadza się przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Celem audytu jest zidentyfikowanie i ocena ryzyka związanego z prawami do nieruchomości, a także wskazanie ewentualnych niedociągnięć w dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

Podczas audytu, prawnik od nieruchomości przeprowadza analizę dokumentów dotyczących nieruchomości, w tym m.in. umów najmu, umów sprzedaży, decyzji administracyjnych oraz aktów notarialnych. W ramach audytu analizowany jest stan prawny nieruchomości, a także potencjalne zagrożenia związane z własnością nieruchomości, takie jak np. obciążenia, hipoteki czy zaległości podatkowe.

W wyniku przeprowadzonego audytu prawnego nieruchomości, prawnik od nieruchomości sporządza raport zawierający szczegółowe informacje o stanie prawnym nieruchomości, jej historii i obciążeniach, a także wskazujący na potencjalne ryzyka związane z zakupem lub wynajmem nieruchomości. Na podstawie raportu, potencjalny kupujący lub najemca może podjąć decyzję o dalszych krokach związanych z transakcją, na przykład wdrożeniu działań mających na celu usunięcie stwierdzonych niedociągnięć lub odstąpieniu od umowy.

Ważnym elementem audytu prawna nieruchomości jest również doradztwo prawne, które może pomóc w wyborze optymalnej strategii transakcyjnej, a także w negocjacjach z drugą stroną umowy. Dzięki audytowi prawnemu nieruchomości, potencjalny kupujący lub najemca może uniknąć niepotrzebnych ryzyk związanych z zakupem lub wynajmem nieruchomości, a także zapewnić sobie pewność prawidłowego przebiegu transakcji.

Skontaktuj się

O mnie

O mnie

Nazywam się Magdalena Durlik-Olszewska. Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.

Pomagam firmom i prywatnym inwestorom w procesie związanym z nabyciem nieruchomości. Dbam o ich bezpieczeństwo, dokładnie weryfikując umowy i wskazując na możliwe zagrożenia w całym procesie inwestycyjnym.

Zobacz więcej

Due diligence nieruchomości Poznań - cennik

Due diligence nieruchomości Cena zależna jest od ilości przedstawionych dokumentów do analizy. Dowiedz się więcej od 499 zł + VAT Skontaktuj się

Audyt stanu prawnego działki lub lokalu Poznań

Audyt stanu prawnego lokalu i działki jest przeprowadzany, w celu identyfikacji wszelkich występujących lub potencjalnych problemów prawnych, które mogą mieć wpływ na wartość lokalu lub działki. Prawnik od nieruchomości przeprowadza badanie dokumentacji prawnej w celu ustalenia m.in. czy nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ustala również czy nieruchomość została prawidłowo nabyta i czy nie jest obciążona. Badanie obejmuje także ustalenie wysokości opłat i podatków, a także wszelkie inne problemy, które mogą wpływać na wartość lokalu lub działki. Audyt może również pomóc w ustaleniu, czy istnieją także inne ograniczenia związane z działką m.in. związane z zasobami wodnymi, zabudową lub ochroną środowiska.

Raport due diligence nieruchomości Poznań

Raport due diligence nieruchomości charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowością i dokładnością przeprowadzanych analiz prawnych. Przede wszystkim obejmuje on gruntowną analizę dokumentów związanych z nieruchomością, takich jak umowy najmu, umowy sprzedaży, akty notarialne, decyzje administracyjne, plany zagospodarowania przestrzennego i inne.

Skontaktuj się

Due diligence nieruchomości

Due diligence nieruchomości Wrocław

Due diligence nieruchomości Łódź

Due diligence nieruchomości Kraków

Due diligence nieruchomości Gdynia

Due diligence nieruchomości Szczecin

Badanie Due diligence nieruchomości Gdańsk

Adres

Główna siedziba: ul. Górnośląska 2, 00-444 Warszawa
Zadzwoń i zapytaj o nasze usługi Twoim mieście.

Telefon

Zadzwoń: 795-846-132

Email

biuro@lexinvest.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 7.00 - 17.00
Sobota: 8.00 - 13.00

Opinie

Zadzwoń: 795-846-132