Wersja polska Wersja angielska
Jesteś tutaj: Oferta Zakup nieruchomości przez cudzoziemca 

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca 

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca jest procesem, który wymaga dokładnego zrozumienia lokalnych przepisów prawnych. Polskie przepisy prawa wskazują, że cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu) lub Szwajcarii zamierzający nabyć nieruchomość na terenie kraju zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia ministra. Od tej zasady są jednak wyjątki.

kancelaria lexinvest online
adwokat nieruchomosci

Kupno mieszkania przez obcokrajowca

Bez względu na pochodzenie cudzoziemca czy jego miejsce zamieszkania, nie jest wymagane zezwolenie do zakupu:

 1. tzw. samodzielnego lokalu mieszkalnego zdefiniowany w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, który obejmuje pomieszczenia mieszkalne i dodatkowe (jak kuchnia, łazienka), umożliwiając komfortowe warunki życia. Do tego typu lokalu mogą należeć również elementy takie jak piwnica czy strych, nawet jeśli nie są bezpośrednio przyległe do lokalu.
 2. lokalu garażowego lub udziału w takim lokalu – to opcja dla tych, którzy już posiadają nieruchomość lub samodzielny lokal mieszkalny i potrzebują garażu dla zapewnienia lepszych warunków życia.
 3. nieruchomości – w przypadku zamieszkania w Polsce przez minimum 5 lat po otrzymaniu zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE.
 4. nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty majątkowej małżeńskiej – dotyczy to sytuacji, gdy jesteś żoną/mężem obywatela/obywatelki Polski i przebywasz w Polsce przez co najmniej 2 lata od otrzymania zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE.
 5. nieruchomości od osoby, która jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym przez co najmniej 5 lat i masz prawo do dziedziczenia po tej osobie w dniu zakupu (na przykład jako córka, syn lub wnuk od matki, ojca lub dziadków).
 6. nieruchomości w roli wierzyciela hipotecznego (np. banku) – w sytuacji przejęcia nieruchomości na własność po nieudanej licytacji w ramach postępowania egzekucyjnego.

Warto jednak pamiętać, że zezwolenie jest konieczne także w wymienionych przypadkach, gdy nabywana jest nieruchomość zlokalizowana w strefie przygranicznej lub grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar.

Skontaktuj się

Kupno działki przez obcokrajowca – warunki

Obcokrajowiec może otrzymać ww. zezwolenie, gdy:

 1. Nabycie nieruchomości przez niego nie będzie stanowiło zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, obronności kraju ani porządku publicznego.
 2. Jego działania nie będą sprzeczne z polityką społeczną i zdrowiem publicznym.
 3. Udowodni swoje związki z Polską, w celu wykazania powiązania z Polską, należy przedstawić, że:
  1. Posiada polskie korzenie lub obywatelstwo.
  2. Żona lub mąż są obywatelami polskimi.
  3. Posiada zezwolenie na pobyt w Polsce:
   • czasowy (wyjątek stanowią zezwolenia na pobyt czasowy przyznane ofiarom handlu ludźmi lub w sytuacjach wymagających krótkotrwałego pobytu),
   • stały,
   • lub jako rezydent długoterminowy UE.
  4. Jest członkiem zarządu spółki handlowej podlegającej kontroli.
  5. Prowadzi działalność gospodarczą lub rolniczą na terenie Polski zgodnie z miejscowymi przepisami prawnymi.

W przypadku nabycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, ich powierzchnia nie może przekraczać 0,5 ha.

Skontaktuj się

prawnik warszawa
magda durlik olszewska

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Prawidłowo sformułowany wniosek w sprawie zezwolenia należy złożyć w MINISTERSTWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa. 

Należy mieć na uwadze, że nie istnieje oficjalny wzór wniosku o przyznanie zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca. Istotne jest, aby wniosek zawierał wszelkie wymagane informacje i dane, które są określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec, ubiegający się o wydanie zezwolenie na nabycie nieruchomości.

Skontaktuj się

Zajrzyj do sklepu

Adres

ul. Wronia 45
00-444 Warszawa
Zadzwoń i zapytaj o nasze usługi w Warszawie

Telefon

Zadzwoń: 795-846-132

Email

biuro@lexinvest.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek:
9.00 - 17.00
Sobota - Niedziela:
nieczynne

Opinie

Polityka opinii
Zadzwoń: 795-846-132
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas: 795-846-132
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 13 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lexinvest doradztwo prawne Magdalena Durlik-Olszewska (ul. Wronia 45 lok. 175, 00-870 Warszawa) danych podanych w formularzu w celu odpowiedzi na zgłoszenie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności

795-846-132

biuro@lexinvest.pl

ul. Wronia 45
00-444 Warszawa

SOCIAL MEDIA

NA SKRÓTY

OFERTA