Wersja polska Wersja angielska
Jesteś tutaj: Blog Decyzja dotycząca warunków zabudowy - kiedy trzeba, co zawiera i jakie warunku należy spełnić?

Decyzja dotycząca warunków zabudowy - kiedy trzeba, co zawiera i jakie warunku należy spełnić?

Kiedy nie trzeba pozyskiwać decyzji dotyczącej warunków zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana, gdy na danym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego („MPZP”). W takiej sytuacji to Miejscowy Plan wskazuje, jak można zagospodarować dany teren. MPZP definiuje zasady i wytyczne dotyczące m.in. przeznaczenia terenów (np. dla zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej, rekreacyjnej), ich użytkowania, zagospodarowania zieleni, infrastruktury, komunikacji oraz ochrony środowiska. MPZP ma na celu zapewnienie spójnego i zrównoważonego rozwoju obszaru oraz zapobieganie niekontrolowanej zabudowie.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać decyzję o warunkach zabudowy

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje jakie wytyczne musi spełniać działka, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia wszystkich warunków wskazanych w ustawie, działka musi m.in. mieć dostęp do drogi publicznej, mieć istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, co najmniej jedna działka w sąsiedztwie jest zabudowana w sposób podobny do projektowanej. 

Umów się na konsultację

Jakie elementy zawiera decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Niezbędnym jest zatem aby zawierała elementy wymienianie w art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:

  1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
  2. teren ma dostęp do drogi publicznej,
  3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
  4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Jaki organ wydaje decyzję w sprawie warunków zabudowy?

Organem właściwym do wydania warunków zabudowy jest wójt, burmistrz (prezydent miasta). Wyjątkiem od tej reguły jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych. Wówczas decyzję o warunkach zabudowy wydaje wojewoda. Wydanie decyzji następuje na wniosek inwestora po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego.

W przypadku gdy dana inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy właściwym do wydania decyzji jest wówczas organ, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości, na której planowana jest inwestycja.

Kto może wystąpić o warunki zabudowy?

Osoby, które mogą wystąpić o warunki zabudowy, to przede wszystkim właściciele nieruchomości lub osoby posiadające prawo do dysponowania danym terenem. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i firmy czy instytucje.

Czy można zacząć budowę po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy?

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest pierwszym krokiem w procesie inwestycyjnym. Przed przystąpieniem do procesu budowlanego, Inwestor musi uzyskać decyzję w sprawie pozwolenia na budowę. Dopiero po uzyskaniu tej drugiej decyzji istnieje możliwość rozpoczęcia zamierzenia budowlanego. 

Dołącz do newslettera

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcie kancelarii adwokackiej w procesie uzyskiwania warunków zabudowy?

Skorzystanie ze wsparcia kancelarii adwokackiej Lex Invest w procesie uzyskiwania warunków zabudowy ma wiele korzyści. Nasi prawnicy od nieruchomości pomogą Ci zrozumieć skomplikowane przepisy i wytyczne, co zminimalizuje ryzyko błędów i opóźnień. Przygotujemy kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji. Nasza wiedza pozwoli na wyeliminowanie potencjalnych problemów i konfliktów z sąsiadami czy organami administracji. Skorzystaj z naszej doświadczonej pomocy, by uzyskać warunki zabudowy sprawnie, bezpiecznie i bez zbędnego stresu.

O autorze

O autorze

Nazywam się Magdalena Durlik-Olszewska. Jestem prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.

Pomagam firmom i prywatnym inwestorom w procesie związanym z nabyciem nieruchomości. Dbam o ich bezpieczeństwo, dokładnie weryfikując umowy i wskazując na możliwe zagrożenia w całym procesie inwestycyjnym.

Skontaktuj się ze mną   Więcej o mnie

Komentarze

Zuzia Sobańska
07:20, dnia 16 wrzesień 2023r.
Bardzo ciekawy artykuł, w końcu zrozumiałam o co chodzi z tymi decyzjami dotyczącymi warunków zabudowy :)

Zajrzyj do sklepu

Zadzwoń: 795-846-132
Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas: 795-846-132
Nie odbieramy? Musimy być zajęci. Zostaw niżej swój numer telefonu, a oddzwonimy tak szybko jak to możliwe.

Jesteś 7 osobą, która uzupełniła dziś ten formularz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lexinvest doradztwo prawne Magdalena Durlik-Olszewska (ul. Wronia 45 lok. 175, 00-870 Warszawa) danych podanych w formularzu w celu odpowiedzi na zgłoszenie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności

795-846-132

biuro@lexinvest.pl

ul. Wronia 45
00-444 Warszawa

SOCIAL MEDIA

NA SKRÓTY

OFERTA