Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Oferta Analiza umów

Analiza umów

Analiza umowy zakupu nieruchomości

Umowa stanowi podstawę do określenia zobowiązań pomiędzy sprzedającym a kupującym. Jej poprawna treść jest niezwykle ważna, gdyż kształtuje całościowo stosunki pomiędzy stronami - określa prawa i obowiązki obu stron transakcji. Na jej postawie przenosi się prawa do własności na Kupującego, w zamian za świadczenie pieniężne. Jej analiza i weryfikacja jest więc koniecznością. Dbając o własny interes, środki finansowe i czas analizę umowy najlepiej powierzyć profesjonaliście.

Prawnik od nieruchomości przeprowadzi analizę pod kątem prawnym, sprawdzi m.in. klauzule niedozwolone lub zbyt wysokie kary umowne. Dodatkowo dokładnie zweryfikuje dewelopera oraz księgi wieczyste nieruchomości. Może również negocjować warunki umowy i zapewnić wsparcie u notariusza.

Pułapki deweloperów

Osoba chcąca kupić pierwszą nieruchomość z reguły nie ma wystarczającej wiedzy ani doświadczenia, aby w bezpieczny dla siebie sposób nabyć prawo własności. Z kolei deweloper korzysta z pomocy wyspecjalizowanych prawników. Ich zadaniem jest jak najlepsze zabezpieczenie jego interesów.

Na co uważać kupując mieszkanie? Do najczęstszych pułapek dewelopera można zaliczyć:

 • zmianę ceny nieruchomości (tłumaczona zmianą podatku lub kwot za materiały);
 • inny niż w umowie metraż (stąd ważne jest podanie jak będzie liczony i ile może wynosić margines błędu);
 • nieproporcjonalne kary umowne;
 • brak możliwości odstąpienia od umowy;
 • brak określenia ostatecznego terminu przeniesienia prawa do nieruchomości.

Wszystkie istotne cechy nieruchomości muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w umowie. Tylko w ten sposób zredukuje się do minimum ryzyko wystąpienia konfliktu z deweloperem.

Na co uważać kupując mieszkanie lub apartament inwestycyjny?

Podczas zakupu nieruchomości, która jest w trakcie budowy, warto dokładnie sprawdzić dewelopera, by uniknąć kosztownych konsekwencji. Są to m.in.:

 1. Zaległości podatkowe
  Zgodnie z prawem, przeniesienie prawa własności przez dewelopera na kupującego, łączy się z przeniesieniemtakże jego zobowiązań (z okresu przed sprzedażą). Stąd tak ważne jest uzyskanie odpowiednich zaświadczeń dotyczących dewelopera, od organów podatkowych, m.in. od:
  • Urzędu Skarbowego,
  • ZUS.
 2. Brak pozwolenia na budowę
  Sporadycznie, ale może się zdarzyć, że deweloper rozpoczyna budowę nie posiadając wszelkich koniecznych
  zezwoleń. Jakie mogą być konsekwencje? Zgodnie z prawem:
  • roboty zostają wstrzymane,
  • deweloper naraża się na ryzyko rozbiórki.
  Jakie mogą powstawać konsekwencje dla kupującego?
  • w najlepszym przypadku - nie zostanie zdane mieszkanie, a deweloper zwróci poniesione koszty.
  • w najgorszym przypadku - deweloper np. z uwagi na wysoką grzywnę, będzie niewypłacalny i nie zwróci kupującemu poniesionych przez niego kosztów.
  Z doświadczenia wiem, że takich niebezpieczeństw jest znacznie więcej. Właśnie dlatego często pomoc prawnika
  od nieruchomości jest niezbędna.

Analiza umowy najmu nieruchomości

Podstawowym elementem umowy najmu jest poprawne oznaczenie stron najmu. Pozwoli ono dochodzić swoich praw od właściwych osób. Szczególnie istotna jest identyfikacja wynajmującego (czy faktycznie jest właścicielem/pełnomocnikiem właściciela nieruchomości). Kolejnym równie ważnym punktem jest prawidłowe oznaczenie przedmiotu umowy. Należy dokładnie określić, czy przedmiotem najmu jest cała nieruchomość, czy też konkretne pomieszczenie (z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych).

Nie można zapomnieć o czynszu, zapisanym w sposób umożliwiający zweryfikowanie dokładnej kwoty (za okres wynajmowania przez najemcę) oraz poprawnego zapisu umożliwiającego indeksację czynszu.

W umowie warto także zawrzeć konieczność wpłacenia kaucji, czas trwania najmu (oznaczony lub nieoznaczony), obowiązki po stronie najemcy i wynajmującego, warunki wypowiedzenia umowy.

Umowa najmu jest jedną z najpowszechniejszych umów cywilnoprawnych, ale też umową często bardzo skomplikowaną. Właśnie dlatego wymagana jest wnikliwa analiza jej postanowień. Zdarza się, że korekta zapisów pozwala na uniknięcie znacznych strat finansowych.

 

PAKIET
BASIC

450PLN netto

 • Weryfikacja umowy krótkiej (do 6 stron) przez doświadczonego prawnika
 • Wskazanie niekorzystnych postanowień, klauzul niedozwolonych
 • Propozycja dodatkowych chroniących postanowień

KONSULTACJA
PRAWNA

250PLN netto

 • Konsultacja w Kancelarii lub w formie online do 45 min.
 • Podsumowanie uwag i rekomendacji w formie email

PAKIET
MOJE "M"

610PLN netto

 • Pełna analiza umowy przedwstępnej / deweloperskiej / przeniesienia własności mieszkania lub domu przez doświadczonego prawnika (do 25 stron)
 • Weryfikacja prospektu informacyjnego pod kątem zgodności z ustawą
 • Wskazanie niekorzystnych postanowień i propozycji ich zmiany
 • Sprawdzenie, czy umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych
 • Propozycja dodatkowych, chroniących postanowień
 • Przedstawienie uwag wraz z rekomendacjami w formie czytelnego RAPORTU
 • Analiza ksiąg wieczystych nieruchomości dostępnych w wersji elektronicznej
 • Analiza wiarygodności dewelopera na podstawie danych KRS i UOKiK
 • Konsultacja prawna (45 min) o wartości 250 PLN

PAKIET INWESTYCJA

1250PLN netto

 • Pełna analiza umowy przedwstępnej / deweloperskiej / przeniesienia własności apartamentu inwestycyjnego przez doświadczonego prawnika (bez limitu stron)
 • Weryfikacja prospektu informacyjnego pod kątem zgodności z ustawą
 • Wskazanie niekorzystnych postanowień i propozycji ich zmiany
 • Sprawdzenie, czy umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych
 • Propozycja dodatkowych, chroniących postanowień
 • Przedstawienie uwag wraz z rekomendacjami w formie czytelnego RAPORTU
 • Weryfikacja bezpieczeństwa inwestycji oraz wskazanie możliwych ryzyk
 • Analiza bezpieczeństwa wpłacanych środków oraz skuteczności mechanizmu ich ochrony
 • Analiza ksiąg wieczystych nieruchomości dostępnych w wersji elektronicznej
 • Analiza wiarygodności dewelopera na podstawie danych KRS i UOKiK
 • Dwie konsultacje prawne (każda 45 min) o wartości 500 PLN

795-846-132

biuro@lexinvest.pl

ul. Wronia 45 lok. 175
00-870 Warszawa

ul. Górnośląska 2/39
00-444 Warszawa

SOCIAL MEDIA

NA SKRÓTY

OFERTA