Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Oferta Analiza umów

Analiza umów

Analiza umowy zakupu nieruchomości

Umowa stanowi podstawę do określenia zobowiązań pomiędzy sprzedającym a kupującym. Jej poprawna treść jest niezwykle ważna, gdyż kształtuje całościowo stosunki pomiędzy stronami - określa prawa i obowiązki obu stron transakcji. Na jej postawie przenosi się prawa do własności na Kupującego, w zamian za świadczenie pieniężne. Analiza umowy zakupu nieruchomości i jej weryfikacja jest więc koniecznością. Dbając o własny interes, środki finansowe i czas analizę umowy najlepiej powierzyć profesjonaliście.

Prawnik od nieruchomości przeprowadzi analizę pod kątem prawnym, sprawdzi m.in. klauzule niedozwolone lub zbyt wysokie kary umowne. Dodatkowo dokładnie zweryfikuje dewelopera oraz księgi wieczyste nieruchomości. Może również negocjować warunki umowy i zapewnić wsparcie u notariusza.

Pułapki deweloperów - na co uważać kupując mieszkanie?

Osoba chcąca kupić pierwszą nieruchomość z reguły nie ma wystarczającej wiedzy ani doświadczenia, aby w bezpieczny dla siebie sposób nabyć prawo własności. Z kolei deweloper korzysta z pomocy wyspecjalizowanych prawników. Ich zadaniem jest jak najlepsze zabezpieczenie jego interesów.

Do najczęstszych pułapek dewelopera można zaliczyć:

 • zmianę ceny nieruchomości (tłumaczona zmianą podatku lub kwot za materiały);
 • inny niż w umowie metraż (stąd ważne jest podanie jak będzie liczony i ile może wynosić margines błędu);
 • nieproporcjonalne kary umowne;
 • brak możliwości odstąpienia od umowy;
 • brak określenia ostatecznego terminu przeniesienia prawa do nieruchomości.

Wszystkie istotne cechy nieruchomości muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w umowie. Tylko w ten sposób zredukuje się do minimum ryzyko wystąpienia konfliktu z deweloperem. Jeśli chcesz się dowiedzieć na co uważać kupując mieszkanie, zobacz wpis Najczęstsze pułapki stosowane przez deweloperów.

Na co uważać kupując mieszkanie lub apartament inwestycyjny?

Podczas zakupu nieruchomości, która jest w trakcie budowy, warto dokładnie sprawdzić dewelopera, by uniknąć kosztownych konsekwencji. Są to m.in.:

 1. Zaległości podatkowe
  Zgodnie z prawem, przeniesienie prawa własności przez dewelopera na kupującego, łączy się z przeniesieniemtakże jego zobowiązań (z okresu przed sprzedażą). Stąd tak ważne jest uzyskanie odpowiednich zaświadczeń dotyczących dewelopera, od organów podatkowych, m.in. od:
  • Urzędu Skarbowego,
  • ZUS.
 2. Brak pozwolenia na budowę
  Sporadycznie, ale może się zdarzyć, że deweloper rozpoczyna budowę nie posiadając wszelkich koniecznych
  zezwoleń. Jakie mogą być konsekwencje? Zgodnie z prawem:
  • roboty zostają wstrzymane,
  • deweloper naraża się na ryzyko rozbiórki.
  Jakie mogą powstawać konsekwencje dla kupującego?
  • w najlepszym przypadku - nie zostanie zdane mieszkanie, a deweloper zwróci poniesione koszty.
  • w najgorszym przypadku - deweloper np. z uwagi na wysoką grzywnę, będzie niewypłacalny i nie zwróci kupującemu poniesionych przez niego kosztów.
  Z doświadczenia wiem, że takich niebezpieczeństw jest znacznie więcej. Właśnie dlatego często analiza umowy zakupu nieruchomości jest niezbędna.

Analiza umowy najmu nieruchomości

Podstawowym elementem umowy najmu jest poprawne oznaczenie stron najmu. Pozwoli ono dochodzić swoich praw od właściwych osób. Szczególnie istotna jest identyfikacja wynajmującego (czy faktycznie jest właścicielem/pełnomocnikiem właściciela nieruchomości). Kolejnym równie ważnym punktem jest prawidłowe oznaczenie przedmiotu umowy. Należy dokładnie określić, czy przedmiotem najmu jest cała nieruchomość, czy też konkretne pomieszczenie (z prawem korzystania z pomieszczeń wspólnych).

Nie można zapomnieć o czynszu, zapisanym w sposób umożliwiający zweryfikowanie dokładnej kwoty (za okres wynajmowania przez najemcę) oraz poprawnego zapisu umożliwiającego indeksację czynszu.

W umowie warto także zawrzeć konieczność wpłacenia kaucji, czas trwania najmu (oznaczony lub nieoznaczony), obowiązki po stronie najemcy i wynajmującego, warunki wypowiedzenia umowy.

Umowa najmu jest jedną z najpowszechniejszych umów cywilnoprawnych, ale też umową często bardzo skomplikowaną. Właśnie dlatego wymagana jest wnikliwa analiza umowy najmu nieruchomości i jej postanowień. Zdarza się, że korekta zapisów pozwala na uniknięcie znacznych strat finansowych.

Umowa zawierana jest na czas wojny, nie pokoju. Ważne jest zatem, aby jej postanowienia odpowiednio Cię chroniły. Analiza umowy najmu nieruchomości zweryfikuje, czy nie zawiera pułapek lub niedozwolonych postanowień.