Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Blog

Blog

Kary umowne w umowach deweloperskich
12:53, dnia 20 lipiec 2022r.

Kary umowne w umowach deweloperskich

Kary umowne są formą odszkodowania dla nabywcy, regulowaną przez art. 483 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z zapisem, naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, następuje przez zapłatę określonej sumy (właśnie kary umownej).

Nowa ustawa deweloperska
15:11, dnia 12 grudzień 2021r.

Nowa ustawa deweloperska

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego tzw. ustawa deweloperska lub ustawa o deweloperach jest obecnie obowiązującym aktem normatywnym. Przedmiotowa ustawa o umowie deweloperskiej zostanie zastąpiona nową ustawą deweloperską zawierającą szereg zmian, które zostaną wskazane w niniejszym artykule. 

Umowa rezerwacyjna mieszkania
16:30, dnia 29 listopad 2021r.

Umowa rezerwacyjna mieszkania

Umowa rezerwacyjna mieszkania to najczęściej pierwszy dokument, jaki kupujący mieszkanie będzie musiał podpisać w biurze nieruchomości. Co ważne, treść umowy rezerwacyjnej nie jest określona przez przepisy prawa czy kodeks cywilny – strony takiej umowy (to jest najczęściej kupujący i sprzedający) w zasadzie mogą dowolnie sformułować jej przepisy. 

Cesja umowy deweloperskiej
15:30, dnia 08 listopad 2021r.

Cesja umowy deweloperskiej

Czym jest cesja oraz czym jest umowa deweloperska oraz najważniejsze czy jest możliwe sporządzenie cesji umowy deweloperskiej?

RODO dla dewelopera
16:14, dnia 01 październik 2021r.

RODO dla dewelopera

W dniu 25 maja 2018 r. zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać bezpośrednio rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które w sposób kompleksowy reguluje zasady gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. 

Następna strona