Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Oferta Weryfikacja dewelopera

Weryfikacja dewelopera

Weryfikacja dewelopera i weryfikacja umowy deweloperskiej jest jedną z niezbędnych czynności, które należy dokonać przed zakupem nieruchomości. Podstawowe kwestie, jakie należy sprawdzić, to m.in.:

 1. Czy deweloper składa regularnie sprawozdania finansowe?
 2. Czy deweloper składa regularnie sprawozdania z działalności?
 3. Czy deweloper nie jest wpisany do rejestru dłużników?
 4. Czy przeciwko deweloperowi nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub naprawcze?

W weryfikacji dewelopera pomoże doświadczony prawnik od nieruchomości.

Weryfikacja umowy deweloperskiej 

Poprawnie skonstruowana umowa powinna uwzględniać interesy obu stron – klienta oraz dewelopera. Tymczasem przygotowanie umowy to proces jednostronny i zazwyczaj należący do dewelopera. Deweloper w żaden sposób nie jest zobligowany do tego, aby sporządzić umowę w sposób obiektywny. Kieruje się przede wszystkim swoim dobrem. Doświadczony prawnik od nieruchomości ma odpowiednią wiedzę, aby rzetelnie i szybko zauważyć zapisy mogące zaszkodzić klientowi.

Weryfikacja umowy deweloperskiej - co koniecznie powinno być poddane analizie:

 1. dane działki: powierzchnia, numer i stan prawny,
 2. opis mieszkania lub domu w dokumencie:
  1. piętro,
  2. rzut pomieszczeń,
  3. metraż (technika mierzenia, dopuszczalny błąd, czy dotyczy samego mieszkania czy wlicza się też do niego np. komórka lokatorska i miejsce postojowe)
 3. cena,
 4. standard wykończenia,
 5. warunki wypowiedzenia umowy,
 6. data oddania inwestycji,
 7. ostateczna data przeniesienia praw własności na kupującego.

Weryfikacja umowy deweloperskiej przez prawnika od nieruchomości jest w stanie wykryć szkodzące klientowi postanowienia oraz zaproponować ich zmianę. Wskaże na klauzule niedozwolone. Sprawdzi umowę pod kątem zgodności z prawem oraz niekorzystnych zapisów. Dodatkowo może zawrzeć postanowienie dotyczące kar umownych, m.in. w przypadku, gdy deweloper nie naprawi wskazanych usterek i nie dochowa ustalonych terminów. Weryfikacja umowy deweloperskiej to złożony proces, które warto powierzyć profesjonaliście.

Weryfikacja umowy kupna nieruchomości

Podobna rzetelna analiza dokumentacji występuje także w przypadku zakupu nieruchomości z rynku wtórnego. Kancelaria dokładnie sprawdzi wszelkie dokumenty związane z daną nieruchomością i udzieli pomocy w rozwiązywaniu wątpliwości prawnych powstałych podczas zakupu. Zebranie wszelkich informacji na temat nieruchomości, wymaga podjęcia określonych czynności w różnych jednostkach administracyjnych. Weryfikacja umowy kupna nieruchomości obejmuje w szczególności sprawdzenie uprawnień osób reprezentujących właścicieli do sprzedaży mieszkania, wlicza się w to również weryfikacja księgi wieczystej (postanowień) oraz ocena bezpieczeństwa całej transakcji.

Weryfikacja księgi wieczystej

Księga wieczysta stanowi podstawowe źródło informacji o stanie prawnym nieruchomości. Znając jej numer, prawnik od nieruchomości ustali właścicieli, ewentualne roszczenia oraz obciążenia hipoteczne. Jeśli dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej, prawnik od nieruchomości wyszuka i zapozna się z innymi dokumentami (np. z podstawą nabycia nieruchomości). Aby zdobyć pozostałe informacje, skontaktuje się z odpowiednimi urzędami, np. w celu uzyskania informacji o:

 1. planie zagospodarowania przestrzennego,
 2. pozwoleniu na budowę,
 3. zameldowaniu w danej nieruchomości.

Weryfikacja umowy najmu lokalu

Prawnik od nieruchomości powinien zająć się również taką kwestią jak weryfikacja umowy najmu lokalu. Wbrew pozorom, ten najczęściej podpisywany typ umów cywilnoprawnych, niesie ze sobą spore ryzyko.

Kancelaria sprawdzi:

 1. prawidłowość oznaczenia stron najmu,
 2. prawidłowe oznaczenie przedmiotu umowy (czy w umowie jest określone dokładnie czy przedmiotem najmu jest cała nieruchomość, czy też wybrane pomieszczenie),
 3. zapis dotyczący wysokości czynszu (kwota, jednostka monetarna i inne zapisy umożliwiające dokładne zweryfikowanie kwoty, przez cały okres wynajmowania przez najemcę),
 4. kwestie związane z kaucją, jej wysokości, sposób rozliczenia,
 5. czas najmu (oznaczony czy nieoznaczony),
 6. obowiązki i prawa po obu stronach,
 7. warunki wypowiedzenia umowy.

Weryfikacja dewelopera - analizy i opinie

Chcąc zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa przy realizacji inwestycji w nieruchomości warto zwrócić się do wykwalifikowanego prawnika, który na co dzień zajmuje się tym rynkiem. Weryfikacja umowy kupna nieruchomości, najmu lokalu, księgi wieczystej czy też analiza umowy deweloperskiej to rzeczy, którymi zajmujemy się na co dzień. Kancelaria Lexinvest na każdym etapie zakupu oferuje pełną pomoc w weryfikacji prawnej budynków i gruntów przeznaczonych na sprzedaż. Sprawdza wszelkie aspekty prawne oraz weryfikuje umowy, aby na podstawie zdobytych informacji jak najpełniej udzielić wsparcia kupującemu.
Prawnik zaproponuje konkretne zmiany w zapisach, które pomogą bezpiecznie zakupić nieruchomość. Rozumiejąc zapisy umowy, będzie potrafił wskazać korzystne alternatywy. Ma gotowe wzory i procedury, by porozumieć się z deweloperem. Pomoże w negocjacjach. Będzie niezastąpionym i nieocenionym wsparciem. Właśnie dlatego warto skorzystać z rzetelnej i fachowej pomocy prawnej.