Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Blog Prawnik od nieruchomości – dlaczego warto skorzystać z profesjonalnych usług prawniczych?

Prawnik od nieruchomości – dlaczego warto skorzystać z profesjonalnych usług prawniczych?

#rynek nieruchomości

12:43, dnia 12 czerwiec 2021r.
Kategoria:Blog
418
0

Istnieje szansa, że są Państwo specjalistami w dziedzinie prawa budowlanego i dotyczącego obrotu nieruchomościami. Co jednak, jeśli prawniczy żargon Was przytłacza, jest niezrozumiały lub po prostu chcecie upewnić się co do korzystnych zapisów umowy lub usunąć te zagrażające waszemu portfelowi?

Jeśli akurat jesteście Państwo na etapie podejmowania decyzji o zakupie mieszkania lub domu i chcecie podpisać umowę lub potrzebna jest Wam analiza i weryfikacja jej zapisów, serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą LEXINVEST.

Dzięki mojej w pełni fachowej pomocy, zyskacie spokój i pewność, że wasza umowa jest skonstruowana w sposób prawidłowy.

Usunę z niej wszelkie niedozwolone, niezgodne z prawem postanowienia, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć Państwa interes.

Zadbam, aby najważniejsze zapisy (np. dotyczące metrażu, kar umownych, odbioru nieruchomości), znalazły swoje miejsce w sygnowanej przez Państwa umowie.

W ten sposób zredukujemy do minimum ryzyko wystąpienia konfliktów, odpowiedzialności finansowych, problemów z własnością lub lokatorami, a podniesiemy do maksimum spokój i zadowolenie wynikające z zakupu.

Na co uważać przy zakupie nieruchomości?

W dostarczanych do analizy/weryfikacji/opiniowania umowach, powtarzają się „drobne druczki”. Brak pewnych zapisów, ich niesprecyzowanie lub wręcz niekorzystne sformułowanie, może nieść ze sobą nieprzyjemne konsekwencje dla Państwa. Zatem na co uważać przy zakupie nieruchomości?

 1. Cena. Musi zostać zapisana w umowie i nie może się zmienić. Jeśli ulegnie podwyższeniu musi w dokumencie znaleźć się zapis, o możliwości rezygnacji z zakupu bez konsekwencji pieniężnych.
 2. Kary umowne. Zapis o nich jest zgodny z prawem i dotyczy obu stron. Kara musi być współmierna do przewinienia.
 3. Warunki odstąpienia od umowy. Mogą zdarzyć się nieprzewidziane okoliczności i zerwiecie umowę. Macie takie prawo. Wcześniej należy wynegocjować warunki w jakich sytuacjach można tego dokonać bez konsekwencji. Zapis ten tyczy się obu stron.
 4. Zaległości podatkowe dewelopera lub ciążące na nieruchomości. Zgodnie z prawem, kupujący może odpowiadać za zaległości podatkowe sprzedającego! Stąd konieczne jest uzyskanie odpowiednich zaświadczeń od organów podatkowych dotyczących wierzytelności.
 5. Metraż. Często zatajany lub niepoprawnie podany. Tymczasem w umowie musi być dokładnie określony (także jak jest liczony i ile może wynosić błąd). Gdy nieruchomość jest mniejsza niż zagwarantowana w umowie, stanowi to podstawę do obniżenia jej ceny.
 6. Ostateczny termin przeniesienia prawa własności nieruchomości wskazany w umowie w sposób jednoznaczny. Potrzebny prawnik, bo podatek od nieruchomości jest dla Państwa nieczytelny?

Maksymalną stawkę podatku określa Minister Finansów. Podaje ją co rok waloryzując stawki. Zasady prawne w zakresie podatku od nieruchomości, są zapisane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, Zgodnie z nią opodatkowaniu podlegają:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyłączone z opodatkowania są:

 • użytki rolne lub lasy, z wykluczeniem tych na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, pod drogami publicznymi.

To rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki maksymalne nie mogą zostać przekroczone.

Na wszelkie wątpliwości związane z tematem, pomogę Państwu znaleźć odpowiedź, a nawet wyliczyć go.

Obsługa prawna nieruchomości

Jak widzicie Państwo, prawo związane z nieruchomościami ma wiele aspektów, meandrów, zagadnień. Na wszystkie znam lub sprawnie znajdę odpowiedź. Zatem jeśli boicie się/potrzebujecie pomocy w wyżej wymienionych tematach, a także:

 • obawiacie się braku wszystkich potrzebnych, wymaganych dokumentów,
 • chcecie wyjaśnić niejasności w księgach wieczystych, lub potrzebujecie informacji o stanie prawnym nieruchomości,
 • chcecie sprawdzenia dewelopera i jego wierzytelności,
 • prosicie o przeanalizowanie zapisów i wykluczenie niekorzystnych,
 • chętnie poznalibyście opinię konserwatorską czy dotyczącą wpływu nieruchomości na środowisko naturalne,
 • nie jesteście dobrzy w negocjacjach,
 • zatrudnilibyście pełnomocnika do reprezentowania Was,
 • jestem po to, aby służyć pomocą i rozwiać wszystkie wątpliwości.

W czym jeszcze można na mnie liczyć? Przede wszystkim udzielę Państwu wsparcia (niezależnie od tego czy jesteście stroną sprzedającą czy kupującą nieruchomość) i zaopiniuję dokumenty pod kątem zgodności z prawem.

Na te i inne problemy, Kancelaria Lexinvest jest jedyną, słuszną odpowiedzią.