Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Oferta Reprezentowanie w sporach

Reprezentowanie w sporach

Trudno jest wygrać przed sądem bez doświadczonego prawnika. Adwokaci współpracujący z Kancelarią Lexinvest specjalizują się w prawie nieruchomości oraz prowadzeniu sporów wynikających z wykonania umów dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego.

Reprezentacja w sporach prawnych

Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi, zarówna na etapie sądowym, jak i przedsądowym.

Doradzamy w sprawach taktyki prowadzenia sporów, wykorzystując naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Niezależnie od przedmiotu sporu naszym priorytetem jest zawsze dobro Klienta.

Specjalizujemy się w sporach cywilnych, dotyczących prawa budowlanego oraz prawa nieruchomości.

Możesz liczyć na nasze wsparcie m.in. w poniższych sprawach:

 • reprezentacja przez doświadczonego prawnika w sprawach cywilnych, karno-skarbowych i gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja przez doświadczonego prawnika w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej wszystkich instancji, w tym również przed organami skarbowymi,
 • reprezentacja przez doświadczonego prawnika w sporach prawnych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja przez doświadczonego prawnika w sprawach cywilnych i gospodarczych przed sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach mediacyjnych,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • reprezentacja przez doświadczonego prawnika w negocjacjach ugodowych.

Reprezentujemy zarówno osoby fizyczne jak i firmy

Oferta Kancelarii Lexinvest obejmuje kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości, prawa podatkowego i cywilnego dla prywatnych inwestorów oraz dla biznesu.

Reprezentujemy osoby fizyczne i firmy w sporach sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.

Wspieramy również proces dochodzenia należności oraz kontrahentów lub dochodzenie odszkodowania od Skarbu Państwa. Nasza pomoc obejmuje m.in.:

 • odzyskiwanie należności z tytułu niewykonania umowy,
 • reprezentację przez doświadczonego prawnika w postępowaniu sądowym przeciwko dłużnikowi,
 • doradztwo przy zawieraniu ugód sądowych oraz pozasądowych,
 • reprezentację przez doświadczonego prawnika w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
 • reprezentację przez doświadczonego prawnika w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
 • weryfikację kontrahentów,
 • doradztwo przy sprzedaży wierzytelności.

Wspieramy naszych Klientów także w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem dokonanym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i na podstawie poszczególnych specustaw, tj. m.in. drogowej, lotniskowej kolejowej etc. Dochodzimy należności odszkodowawczych wypłacanych na podstawie art. 21 Konstytucji RP. Współpracujemy także z rzeczoznawcą majątkowym, który jest jednocześnie biegłym sądowym, mogącym sporządzić operat szacunkowy określający wartość wywłaszczanej nieruchomości.

Aby uzyskać dokładną wycenę usługi niezwłocznie skontaktuj się z naszą Kancelarią. Opisując sprawę, nie zapomnij przesłać kopii dokumentów dotyczących danego postępowania.