Wersja polska Wersja angielska
MENU
Jesteś tutaj: Oferta Doradztwo prawne

Doradztwo prawne

Dobry prawnik od nieruchomości

Przed zakupem mieszkania lub domu, warto zadbać o szczegółowe informacje dotyczące wybranej nieruchomości.
Często bierzemy pod uwagę jej podstawowe cechy, takie jak:

 • lokalizacja,
 • wygląd budynku,
 • metraż,
 • funkcjonalność pomieszczeń,
 • otoczenie,
 • cena,
 • osobiste wrażenie.

Znalezienie idealnej oferty, nie jest łatwym zadaniem. Gdy już się zdecydujemy, wówczas w pierwszej kolejności oglądamy mieszkanie. Następnie przeprowadzamy proces negocjacji, ustalamy wstępne warunki transakcji, staramy się o ewentualny kredyt i finalizujemy transakcje. Wydaje się proste? Niestety często takie nie jest.

Oprócz widocznych cech nieruchomości, bardzo ważne są informacje prawne z nią powiązane. Im szybciej uda się pozyskać wszystkie potrzebne informacje, tym przebieg całego procesu okaże się łatwiejszy. W takim przypadku warto od razu skorzystać z profesjonalnej usługi jaką jest doradztwo prawne. Pozwoli ono uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji, kosztownych błędów, a także zaoszczędzić czas i zminimalizować stres powstały w wyniku gromadzenia potrzebnej dokumentacji czy nieznajomości prawa.

Pomoc prawna w zakupie nieruchomości

Prawnik niezwłocznie poprosi kupującego o udostępnienie niezbędnych dokumentów. Jeśli nie posiada ich wszystkich, wówczas pomoże w ich zgromadzeniu.
Co jest najistotniejsze podczas zakupu nieruchomości?

Sprawdzenie sytuacji prawnej mieszkania

Gdy kupujący skorzystał z kredytu hipotecznego, dana nieruchomość będzie stanowiła zabezpieczenie dla banku na wypadek niewypłacalności.
W przypadku rynku wtórnego zdarza się, że właściciele nie mają pełnej wiedzy co do jej faktycznego stanu prawnego. Szczególnie jeśli kupili ją dawno temu, przebudowali znacząco (czego nie zgłosili), otrzymali w spadku (i są np. współwłaścicielami z innymi osobami fizycznymi).

Podstawowym źródłem wiedzy o stanie prawnym jest księga wieczysta. Prawnik znając jej numer ustali właścicieli, ewentualne ograniczenia, roszczenia lub obciążenia hipoteczne.

Zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z wydanymi warunkami zabudowy

Takie dokumenty pozwolą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, np.:

 • na działce może być tylko zabudowa jednorodzinna (a Kupujący chcieli np. postawić jeszcze garaż na samochody dostawcze i wybudować sklep),
 • tuż przed tarasem z ładnym widokiem, ma powstać magazyn dyskontu spożywczego.

Posiadanie aktualnych dokumentów

Przykładowo: wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, dokumentacji projektowej, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami, podatkami czy o osobach zameldowanych w mieszkaniu.

W przypadku rynku pierwotnego, warto m.in.:

 • sprawdzić dewelopera i jego zaległości podatkowych,
 • dokładnie przeanalizować i dokonać weryfikacji umowy deweloperskiej pod względem klauzul abuzywnych, zapisów działających na niekorzyść Kupującego, zgodności z literą prawa,
 • upewnić się o poprawności zapisów dotyczących metrażu, ceny, kar umownych, warunków rozwiązania umowy.

Pomoc prawna w zakupie nieruchomości przez doświadczonego prawnika gwarantuje analizę i weryfikację wszystkich wymienionych wyżej punktów, a dodatkowo także np. skuteczne przeprowadzenie negocjacji lub reprezentowanie w przypadku sporu.

Porady prawne

Gdy umowa deweloperska lub umowa sprzedaży nieruchomości okaże się wadliwie skonstruowana, koszty takich błędów mogą być znaczące. Nie wspominając już o stresie i straconym czasie. Dlatego też warto skorzystać z doradztwa dobrego, doświadczonego prawnika od nieruchomości. Pomoc prawna w zakupie nieruchomości może okazać się bezcenna.

 

PAKIET
BASIC

450PLN netto

 • Weryfikacja umowy krótkiej (do 6 stron) przez doświadczonego prawnika
 • Wskazanie niekorzystnych postanowień, klauzul niedozwolonych
 • Propozycja dodatkowych chroniących postanowień

KONSULTACJA
PRAWNA

250PLN netto

 • Konsultacja w Kancelarii lub w formie online do 45 min.
 • Podsumowanie uwag i rekomendacji w formie email

PAKIET
MOJE "M"

610PLN netto

 • Pełna analiza umowy przedwstępnej / deweloperskiej / przeniesienia własności mieszkania lub domu przez doświadczonego prawnika (do 25 stron)
 • Weryfikacja prospektu informacyjnego pod kątem zgodności z ustawą
 • Wskazanie niekorzystnych postanowień i propozycji ich zmiany
 • Sprawdzenie, czy umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych
 • Propozycja dodatkowych, chroniących postanowień
 • Przedstawienie uwag wraz z rekomendacjami w formie czytelnego RAPORTU
 • Analiza ksiąg wieczystych nieruchomości dostępnych w wersji elektronicznej
 • Analiza wiarygodności dewelopera na podstawie danych KRS i UOKiK
 • Konsultacja prawna (45 min) o wartości 250 PLN

PAKIET INWESTYCJA

1250PLN netto

 • Pełna analiza umowy przedwstępnej / deweloperskiej / przeniesienia własności apartamentu inwestycyjnego przez doświadczonego prawnika (bez limitu stron)
 • Weryfikacja prospektu informacyjnego pod kątem zgodności z ustawą
 • Wskazanie niekorzystnych postanowień i propozycji ich zmiany
 • Sprawdzenie, czy umowa nie zawiera klauzul niedozwolonych
 • Propozycja dodatkowych, chroniących postanowień
 • Przedstawienie uwag wraz z rekomendacjami w formie czytelnego RAPORTU
 • Weryfikacja bezpieczeństwa inwestycji oraz wskazanie możliwych ryzyk
 • Analiza bezpieczeństwa wpłacanych środków oraz skuteczności mechanizmu ich ochrony
 • Analiza ksiąg wieczystych nieruchomości dostępnych w wersji elektronicznej
 • Analiza wiarygodności dewelopera na podstawie danych KRS i UOKiK
 • Dwie konsultacje prawne (każda 45 min) o wartości 500 PLN

795-846-132

biuro@lexinvest.pl

ul. Wronia 45 lok. 175
00-870 Warszawa

ul. Górnośląska 2/39
00-444 Warszawa

SOCIAL MEDIA

NA SKRÓTY

OFERTA